Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel./Faks.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

Naujienos

Kviečiame dalyvauti kursuose:

•Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“ (60 akad. val.). skirti mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduoja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Dalyvio mokestis – 82 EUR.

• Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programas (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (40 akad. val.). 

• Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.). Dalyvio mokestis – 82 EUR.

• Pedagoginių - psichologinių žinių kursas (180 akad. val.). Skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) švietimo programas.

• Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 akad. val.).

• Mokyklos vadybos pagrindų kursai, skirti švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, skyrių vedėjams, besirengiantiems atestuotis pirmą kartą (200 akad. val.). Dalyvio mokestis – 256 EUR.

• Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukologinė dalis“ (40 val.)- 48 eurai.

• Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kompiuterinio raštingumo pagrindai, technologinė dalis“ (40 val.) - 82 eurai. 

Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983, (841) 524376, (841) 524495, +370 6 52 25 122,
arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions