Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Administracinė informacija

 

Vizija

 

Švietimo centras - tai šiuolaikinės švietimo sistemos grandis, moderni miesto pedagogų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucija, sudaranti sąlygas mokytis visą gyvenimą, besiorientuojanti į miesto poreikius, interesus, infrastruktūros kaitą bei švietimo sistemos plėtrą.

 

Misija

 

Teikia reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą, kokybiškas edukacines bei kvalifikacijos kėlimo paslaugas, rengia ir siūlo kvalifikacines programas, suteikia galimybę pedagogams skleisti pedagoginę patirtį, kuria ir įgyvendina mokymosi aplinkas, skirtas švietimo institucijų ir jų bendruomenės narių šiuolaikinių kompetencijų, padedančių efektyviai dalyvauti švietimo kaitoje, tobulinimui, kas leidžia gerinti ugdymo(-si) kokybę bei pasiekti efektyvių rezultatų, atliepiant šalies, Europos (pasaulio edukacinę tendenciją) visą gyvenimą trunkančio lavinimosi idėją, mokslo, kultūros ir technikos keliamus reikalavimus.

 

Tikslai

 

-         Kurti į miesto poreikius orientuotą profesinio tobulinimosi modelį.

-         Sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems specialistams mokytis visą gyvenimą.

-         Skatinti pedagogų ir kitų specialistų kūrybiškumą ir pažangias iniciatyvas.

 

Prioritetinės kryptys

 

-         Neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal įvairias kvalifikacijos tobulinimo, poreikių tenkinimo ir papildomos kompetencijos įgijimo programas.

-         Ugdymo modernizavimas ir kokybė.

-         Pažangių idėjų ir iniciatyvų skatinimas.

-         Informacinės visuomenės ugdymas.

 

Pagrindinės veiklos kryptys

 

-         Idėjų generavimas.

-         Veiklos planavimas.

-         Ryšių su kitomis institucijomis užmezgimas ir palaikymas.

-         Profesinio tobulėjimo poreikių tyrimas.

-         Veiklos vertinimas.

 

Auditorijos

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions